Zaštita osnovnih osobnih podataka

Pravila zaštite osobnih podataka

Zaštitu osobnih podataka naših korisnika smatramo svojom važnom obavezom. Zbog toga mi stalno analiziramo postupke obrade osobnih podataka i osiguravamo da budu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u nastaku  „OUZP“) koja vrijedi za sve države članice Europske unije, kao i zakonom br. 18/2018 Zbirke zakona o zaštiti osobnih podataka i o izmjeni i dopuni nekih zakona (u nastavku „Zakon“).

Ovim vas putem obavještavamo o načinu i uvjetima obrade vaših osobnih podataka i s tim povezanih vaših prava.

 1. Koji su naši kontakt podaci?

Povjerenje kupaca nam je važno. Zbog toga, imate li bilo kakvih pitanja o obradi vaših osobnih podataka, bit ćemo vam potpuno na raspolaganju.

Kako biste ostvarili sva i bilo koje pojedinačno pravo koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka, dopustite nam da vam priložimo naše kontakt podatke:

Premier Sport Tour, s. r. o.

Sa sjedištem u Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, Slovačka Republika

Matični broj subjekta: 46 219 455

registrirano u Registru trgovačkih društava Okružnog suda Bratislava 1,

odjel: Društvo s ograničenom odgovornošću, uložak broj: 73743/B

Imate li neko pitanje koje ne možete naći u ovim Pravilima zaštite osobnih podataka, želite li podrobnije informacije o nekim od ovih pitanja ili želite ostvariti bilo koje svoje pravo na zaštitu osobnih podataka, slobodno nam se javite:

 1. ako nam pišete zemaljskom poštom, adresirajte ovako:

Premier Sport Tour, s. r. o.

Na Revíne 29/C

831 01 Bratislava

 1. ako nam pišete e-poštom, adresirajte ovako:

kontakt e-pošta: Marek.vlha@futbaltour.sk

 1. za komunikaciju telefonom, upotrijebite sljedeće kontakt podatke:

telefonski kontakt podaci: 0911 575 774

Dodatne informacije objavljene su na web-stranici: www.futbaltour.sk.

 1. Tko je odgovoran za ispunjenje obaveze?

Slijedom činjenice da nam ta obaveza ne proistječe iz mjerodavnih propisa, nemamo niti jednu imenovanu odgovornu osobu za područje zaštite osobnih podataka pri čemu sve i bilo koje obaveze iz tog područja ispunjavamo samostalno na najvišoj razini stručne brige i na nju se možete osloniti.

 1. Koji je opseg, svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka?

Osobne podatke obrađujemo samo u nužnom opsegu (t.j. ime, prezime, adresa, kontakt telefon i kontakt adresa e-pošte) pri čemu ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka (takozvane osjetljive osobne podatke).

Osobne podatke naših kupaca obrađujemo za razne svrhe povezane s prodajom robe i pružanja usluga u našim poslovnim djelatnostima, ali samo u onom minimalnom opsegu koji je potreban kako bi se postigla minimalizacija obrade osobnih podataka kako je određeno OUZP-om, prema kojem Voditelj obrade može prikupljati osobne podatke samo za konkretne, jasno navedene i zakonite svrhe.

Osobne podatke naših korisnika obrađujemo na zakonite načine i to isključivo u zakonskim okvirima navedenih u članku 6., stavak 1., OUZP-a (jednostavnije rečeno, obrađujemo vaše osobne podatke samo onda kada je to za jednu od navedenih svrha[1]). U tom slučaju naglašavamo da pravne osnove koje omogućavaju obradu vaših osobnih podataka zahtijevaju također i da vi svakako date svoju privolu na obradu svojih osobnih podataka, a ta privola je u svakom slučaju obavezna ako ne postoji nijedna druga pravna osnova (tj.ako je razlog za obradu osobnih podataka izvršavanje ugovora i tada kad je obrada vaših osobnih podataka nužna za našu urednu isporuku robe ili pružanja usluga (na primjer, da bismo vam mogli poslati potvrdu narudžbe na vašu e-poštu, primiti vaše plaćanje narudžbe, poslati vam na robu na adresu koju ste naveli) te u tim slučajevima nije potrebna još i vaša izričita privola na obradu osobnih podataka).

 

Ovime bismo vas željeli informirati da kao Voditelji obrade obrađujemo isključivo vaše sljedeće osobne podatke i to za te svrhe ili na tim zakonskim temeljima:

 

 1. Sklapanje i izvršavanje ugovora

 

Osobni podaci Svrha Pravna osnova
 

Uobičajeni osobni podaci, odnosno:

·      Ime, prezime, titula

·      Adresa prebivališta

·      Datum rođenja

·      Vrsta i broj dokumenta za dokaz identiteta

·      Adresa privremenog prebivališta

·      Telefonski broj

·      Adresa e-pošte

·      Potpis

·      Broj računa u banci

 

 

Zaključivanje ugovora,

mogućnost obrade narudžbe i upravljanje ispunjenjem ugovora s kupcem, ispostavljanje fakture te mogućnost realizacije naknade iznosa za ispunjenje i njezino sravnjivanje s narudžbom.

 

Ispitanik je ugovorna strana:

 

Članak 6., stavak 1., slovo b) OUZP-a:

obrada je nužna za ispunjenje ugovora u kojem je jedna ugovorna strana ispitanik ili je obrada podataka potrebna da se pripremi sklapanje ugovora na zahtjev ispitanika.

 

Ispitanik nije ugovorna strana:

 

Članak 6., stavak 1., slovo a) OUZP-a:

ispitanik je pristao na obradu svojih osobnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha.

 

 1. Izravni marketing – postojeći kupci

 

Popis Svrha Pravna osnova
 

Uobičajeni osobni podaci, odnosno:

·      Ime, prezime, titula

·      Adresa prebivališta

·      Adresa e-pošte

 

Ponuda vlastitih sličnih usluga putem elektroničke pošte osobama čije osobne podatke je Voditelj obrade dobio u vezi s prodajom robe ili usluga.

 

Članak 6., stavak 1., slovo f) OUZP-a:

Obrada je nužna u svrhe zakonitih interesa Voditelja obrade ili treće strane osim u slučajevima kad pred njima imaju prednost interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada je ispitanik dijete (u smislu recitala 47 OUZP-a, obrada osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga može se smatrati zakonitim interesom Voditelja obrade).

 

 

 1. Ponuda dobara i usluga, marketing, natjecanja i sl.

 

Popis Svrha Pravna osnova
 

Uobičajeni osobni podaci:

·      Ime, prezime, titula

·      Adresa prebivališta

·      Adresa e-pošte

 

Ponuda dobara i usluga putem e-pošte u slučajevima koji ne pripadaju u izravni marketing, obavijesti o planiranim akcijama, prezentacija reklamnih i marketinških aktivnosti, slanje novosti, savjeta, tips and tricks.

 

Članak 6., stavak 1., slovo f) OUZP-a:

Obrada je nužna u svrhe zakonitih interesa Voditelja obrade ili treće strane osim u slučajevima kad pred njima imaju prednost interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada je ispitanik dijete (u smislu recitala 47 OUZP-a, obrada osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga može se smatrati zakonitim interesom Voditelja obrade).

 

 

 1. Kolačići

 

Popis Svrha Pravna osnova
 

Uobičajeni osobni podaci:

Tekstualne datoteke koju web-stranica pohranjuje na računalu ili mobilnom uređaju kupca kad je on pregledava, a koja sadrži podatke o aktivnosti korisnika na web-stranici

 

Prva svrha:

Memoriranje korisničkih postavki i sigurnost web-stranice.

 

Druga svrha:

Poboljšanje prilagođavanja oglašavanja ispitaniku i funkcionalnosti web-stranica, izrada statistika.

 

 

Za prvu svrhu:

 

Članak 6., stavak 1., slovo f) OUZP-a:

obrada je nužna u svrhe zakonitih interesa Voditelja obrade ili treće strane osim u slučajevima kad pred njima imaju prednost interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada je ispitanik dijete (interes Voditelja obrade da osigura što bolju funkcionalnost i sigurnost web-stranice može se smatrati zakonitim interesom).

 

Za drugu svrhu:

 

Članak 6., stavak 1., slovo a) OUZP-a:

ispitanik je pristao na obradu svojih osobnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha.

 

 

 1. Objava fotografija i referenci na web-stranici

 

Popis Svrha Pravna osnova
 

Uobičajeni osobni podaci:

·        Popis slika

·        Ime, prezime, titula

·        Podaci navedeni u referencama

 

Predstavljanje zadovoljstva i stavova korisnika o robi i uslugama Voditelja obrade, podrška prodaji roba i usluga, reklama i marketing.

 

Članak 6., stavak 1., slovo a) OUZP-a:

ispitanik je pristao na obradu svojih osobnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha.

 

 

 

 1. Tko prima vaše osobne podatke?

Štitimo osobne podatke naših kupaca pri čemu ih ne stavljamo na raspolaganje i ne dajemo ih trećim osobama ili subjektima, osim osobama koje osiguravaju pružanje usluga (hoteli, avioprijevoznici, sportski klubovi, zdravstveno osiguranje i drugi), računovodstvu našeg društva, IT infrastrukturi, špediterskim tvrtkama i web alatima i oni se zbog toga često ne smatraju samo „posrednicima“ nego i primateljima podataka u OUZP-a. Svoje partnere smo također odabrali, između ostaloga, vodeći računa o jamstvu njihove pouzdanosti i stručne brige kojom pristupaju obradi osobnih podataka naših kupaca a uz to su ti subjekti prema nama obavezni na čuvanje tajne i uvođenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera opreza kako bi obrada osobnih podataka ispunjavala zahtjeve OUZP-a i Zakona. U slučaju da to tako bude određeno zakonom ili odlukom organa javne vlasti, moguće je da ćemo vaše osobne podatke proslijediti i organima javne vlasti ili drugim subjektima.

 1. Prenosimo li vaše osobne podatke izvan Europske unije?

 Voditelj obrade vas želi informirati da provedbom ugovora, ako je njegova svrha pružanje usluge koja mora biti pružena u trećoj državi, može doći do prijenosa vaših osobnih podataka izvan područja Europske Unije i u treće zemlje i međunarodne organizacije (Sjedinjene Američke Države, Švicarska konfederacija, Ukrajina, Ruska Federacija).

S tim u vezi bismo vam željeli priopćiti da u je smislu OUZP-a prijenos osobnih podataka u treće zemlje dopušten, između ostaloga, pod uvjetom da je Europska komisija zaključila da ta država jamči odgovarajuću razinu zaštite. Prema toj odluci Europske komisije o primjerenosti (Adequacy Decision), Sjedinjene Američke Države i Švicarska Konfederacija su države koje osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. U slučaju da nema takve odluke Europske komisije, da bi prijenos bio u skladu sa OUZP-om potrebno je da, između ostaloga, (I) prijenos bude nužan za ispunjenje ugovora između ispitanika i Voditelja obrade ili je (II) nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora sklopljenog u interesu ispitanika između Voditelja obrade i druge fizičke ili pravne osobe. U skladu s navedenom pravnom osnovom, vaši osobni podaci se prenose na teritorij Ukrajine, Ruske Federacije ili druge države koja nije obuhvaćena odlukom Europske komisije o primjerenosti zaštite podataka.

 1. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je to nužno za svrhe za koje se obrađuju. Osobne podatke koje obrađujemo za potrebe pružanja usluga kupcima na pravnoj osnovi ispunjenja ugovora čuvamo u razdoblju od deset (10) godina. Ostale osobne podatke koji se obrađuju za druge svrhe čuvamo pet godina (5), osim u slučajevima kad je to ovim Pravilima drugačije određeno. Na razdoblje od pet godina (5) čuvamo i osobne podatke koje obrađujemo na pravnoj osnovi vaše privole.

Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, osiguravamo njihovo brisanje odnosno anonimizaciju u potpunoj sukladnosti s OUZP-om.

 1. Kakva su vaša prava u odnosu na zaštitu osobnih podataka?

Kao ispitanik u smislu OUZP-a imate više prava na koja bismo vam ovim putem skrenuli pažnju, t.j.:

 • Pravo na pristup osobnim podacima

 Imate pravo od nas tražiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se tiču vas i u tom slučaju također imate pravo zatražiti pristup tim osobnim podacima, kao i pravo na osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“.

 • Pravo na izmjenu i/ili pravo na dopunu osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti da ispravimo netočne osobne podatke koji se odnose na vas kao i da bez nepotrebne odgode dopunite nepotpune osobne podatke. U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?. 

 • Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti trenutno brisanje osobnih podataka samo ako:

 • osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su pribavljeni ili drugačije obrađivani;
 • ste povukli privolu na čijoj osnovi se podaci obrađuju i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ste se usprotivili obradi, a niti jedan zakoniti interes za obradu podataka nema prednost pred vašim pravima;
 • su osobni podaci obrađivani nezakonito;
 • osobni podaci moraju biti obrisani kako bi se udovoljilo zakonskim obvezama određenim zakonima Europske unije ili zakonima države članice u čijoj smo pravnoj nadležnosti;
 • su osobni podaci prikupljeni u skladu s ponudom usluga informatičkog društva prema članku 8., stavak 1., OUZP-a.

U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“, pri čemu ćemo prosuditi ima li u vašem slučaju iznimke zbog kojih nije potrebno obrisati vaše podatke i je li ispunjen neki od gore navedenih uvjeta (jesu li podaci potrebni za provođenje pravnih postupaka).

 

 • Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ograničiti obradu svojih podataka (t.j. kako bismo mi vaše podatke samo prikupili ali ih nakon toga ne bismo nikako obrađivali) pod sljedećim uvjetima:

 • osporili ste točnost svojih osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a vi ste se usprotivili brisanju svojih osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nama vaši osobni podaci nisu više potrebni u svrhu obrade, ali potrebni su vama za dokazivanja, provođenja ili obrane od pravnih postupaka;
 • usprotivili ste se obradi.

U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“, pri čemu ćemo prosuditi ima li u vašem slučaju iznimke zbog kojih je vaše osobne podatke moguće obraditi i nekim drugim načinom povrh prikupljanja.

 

 • Pravo prigovora obradi osobnih podataka 

Imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka ako je pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka (I) potreba izvršavanja zadaća koje su u javnom interesu ili u interesu obavljanju javnih ovlasti, ili (II) ako je obrada nužna u svrhu zakonitih interesa naše tvrtke ili treća strana, osim u onim slučajevima kada vaši interesi ili temeljna prava i slobode nadvladaju takve zakonite interese i tražite njihovu zaštitu, a posebno ako je ispitanik dijete.

Ako se vaši podaci obrađuju ili će se obrađivati za svrhe izravnog marketinga, imate se pravo u svako doba usprotiviti takvoj obradi osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj je obrada povezana s takvim marketingom.

U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati samo ako dokažemo nedvojbeno opravdane razloge za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama ili razloge dokazivanja, provođenja ili obrane od pravnih radnji.

 

 • Pravo na prenosivost osobnih podataka

 Ako je obrada vaših osobnih podataka automatizirana i to na temelju vaše privole ili u svrhu ispunjenja ugovora, imate pravo zatražiti osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste nam dali i to u formatiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo te podatke prenijeti nekoj drugoj osobi (drugom Voditelju obrade). U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“.

 • Pravo povlačenja privole na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku 

U krajnjoj liniji imate pravo opozvati privolu na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Opoziv privole nema utjecaj na zakonitost obrade osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezinog povlačenja. U tu svrhu nam se možete obratiti u svako doba putem kontakt podataka navedenih u dijelu „Koji su naši kontakt podaci?“.

 • Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu

Ovim putem vas obavještavamo da, ako smatrate da su prava fizičkih osoba prekršena u obradi vaših osobnih podataka ili su povrijeđene odredbe OUZP-a, možete podnijeti prijedlog za pokretanje postupka zaštite osobnih podataka, odnosno Uredu za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike. Primjer prijedloga objavljen je na internetskim stranicama Ureda za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike www.dataprotection.gov.sk.

 1. Jeste li nam dužni dati svoje osobne podatke?

Davanje podataka načelno je dobrovoljno, ali neki vaši osobni podatci nužni su za pravilno ispunjenje ugovora (t.j. za pravilno i pravovremeno pružanje usluga i isporuku robe), i ako osobni podaci ne budu stavljeni na raspolaganje, nećemo moći uredno izvršiti svoje obaveze povezane s pružanjem usluga.

 1. Prikupljamo li vaše osobne podatke i iz drugih izvora, a ne samo od vas?

Ne, svi osobni podaci koje obrađujemo dolaze isključivo od vas. 

 1. Kolačići

Upotrebljavamo li kolačiće?

Kako bismo što više unaprijedili naše usluge i funkcionalnost naše web-stranice, služimo se datotekama kolačića.

Što su kolačići?

Oni su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu ili vašem mobilnom uređaju i koje sadrže informacije o korisničkim aktivnostima na web-stranici, a te se informacije pri sljedećoj posjeti web-stranici dostavljaju poslužitelju web-stranice. Zahvaljujući tim datotekama, web-stranica određeno vrijeme čuva informacije o vašim postupcima i preferencijama.

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačići su korisni, između ostalog:

 • za pravilnu funkcionalnost web-stranice (npr. da bi bilo moguće kupovati proizvode),
 • da bismo utvrdili koje su vam web-stranice i značajke najviše korisne kako bismo mogli funkcioniranje naše web-stranice prilagoditi vašim zahtjevima i interesima,
 • kako bismo doznali koje oglase najčešće pregledate, čime se ograničava prikaz oglasa koji vas ne zanimaju.

Gdje koristimo kolačiće? 

– Google Analytics

– Google Tag Manager

– Facebook

– Twitter

– Google+

– Youtube

– Livechat

 

Što sve kolačići pohranjuju? 

– IP adresu

– vrstu preglednika

– razlučivost zaslona

– jezik preglednika

 

Kako mogu kontrolirati kolačiće?

Kolačiće koje koristimo možemo podijeliti u dvije (2) vrste po trajanju:

 • kratkotrajne, t.j. kolačiće sesije (session cookies) koji ostaju u vašem pregledniku sve dok ga ne zatvorite;
 • trajne kolačiće (persistent cookies) koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika.

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete prilagoditi tako da odgovara vašim vlastitim potrebama jer ovisi o vašim postavkama kolačića i postavkama preglednika. Postavite li tako vaš internetski preglednik, u smislu članka 55., stavak 5., Zakona o elektroničkim komunikacijama, smatrat će se da ste pristali na uporabu kolačića na našoj stranici.

Ako ne želite kolačiće, oni vas smetaju ili ih se bojite, možete ih isključiti u pregledniku. Za detalje, pogledajte stranicu aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće pohranjene na vašem računalu i postaviti većinu preglednika tako da ih ne pohranjuju. U tom slučaju, međutim, možda ćete morati ručno promijeniti neke postavke za svaku posjetu web-stranici, a neke usluge i značajke tada neće funkcionirati.

 1. Koje osnovne tehničke i organizacijske mjere poduzimamo kako bismo zaštitili vaše podatke?

Kako bismo što je moguće više zaštitili vaše osobne podatke, u postupku obrade osobnih podataka provodili smo sljedeće sigurnosne postupke i obrade osobnih podataka te usvojili sljedeće tehničke i organizacijske mjere:

 • razvili smo internu dokumentaciju o obradi osobnih podataka i njihovoj zaštiti i ona je potpuno sukladna odredbama OUZP-a i Zakona.
 • Sve osobe koje imaju pristup vašim osobnim podacima na temelju našeg povjerenja su educirane i znaju kako se rukovati vašim osobnim podacima prema našim pravilima koja su u skladu s OUZP-om.
 • Redovito doškolujemo osobe koje u naše ime obrađuju vaše osobne podatke.
 • Redovito pratimo propise iz područja zaštite osobnih podataka.
 • Izabrali smo naše partnere pažljivo s obzirom na jamstva njihove pouzdanosti i profesionalne skrbi u obradi osobnih podataka naših klijenata. Ti se subjekti obvezuju na povjerljivost i obvezu poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za obradu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima OUZP-a.
 • Vaši osobni podaci obrađuju se na osobnim računalima i prijenosnim računalima koji se nalaze u zaključanim prostorima, a pristup trećih strana je ograničen i nadziran.
 • Ulazak u operativni sustav pojedinih osobnih računala i prijenosnih računala ograničen je i uvjetovan unosom posebne i jedinstvene lozinke. Napustivši radno mjesto, svaka se osoba odjavljuje s operativnog sustava odgovarajućeg osobnog računala i prijenosnog računala, a pri odlasku ih isključi i zaključa ulazna vrata u prostor.
 • Koristimo rješenja „u oblaku“, pri čemu se podaci pohranjuju na softver koji se nalazi u podatkovnom centru u Europskoj uniji kojom upravlja privatni pružatelj usluga u obaku, s tim da je s tim pružateljem usluga sklopljen ugovor kojim su uređena osnovna prava i obveze pružatelja usluga. Prije sklapanja ugovora provjerili smo sposobnosti, prošlost, specijalizaciju i sjedište pružatelja, njegovu solventnost, pouzdanost, vlasničku strukturu i odgovarajuću financijsku snagu, potencijalne sukobe interesa, opasnost od zloupotrebe primljenih informacija, točan smještaj podataka na poslužitelju, fizičku i digitalnu zaštitu i sigurnost poslužitelja i podatkovnog centra.
 • Sve stranice i aplikacije na kojima su pohranjeni vaši osobni podaci, zaštićene su lozinkom i šifrirane.
 • Osobna računala i prijenosna računala koja sadrže podatke elektroničkog informacijskog sustava opremljeni su isključivo zakonito stečenim i certificiranim softverom koji pruža zaštitu od virusa i spywarea, kao i drugih potencijalnih napada računalnih hakera. Opseg pristupa i način dodjeljivanja lozinki, redovitih promjena i ažuriranja lozinke uređuje se internom uputom. Najvažniji dokumenti, odnosno datoteke koje su pohranjene u informacijskim sustavima, također su zaštićene lozinkom koje je stvorio i kojima ima pristup samo autor dokumenta, odnosno druge ovlaštene osobe, t.j. osobe kojima je dokument namijenjen.
 • Uništavanje dokumenata u tiskanom obliku osigurano je pomoću rezača na takav način da se uništeni dokumenti i njihovi dijelovi ne mogu rekonstruirati ni na koji način i to se uništavanje redovito provodi.
 • Uništavanje elektroničkih dokumenata i podataka osigurano je na takav način da se dokumenti i podaci trajno i nepovratno uklanjaju s tvrdog diska računala poslužitelja.

 

 1. Provodimo li automatizirana donošenja odluka, uključujući profiliranje?

Ne donosimo nikakve odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, a koje bi imale pravne učinke koji bi mogli utjecati ili bi imali značajan utjecaj na vas na neki drugi način.

 

 1. Postoje li druge relevantne informacije?

Ova Pravila o zaštiti osobnih podataka će možda biti povremeno mijenjana, ali vaša prava iz ovih Pravila neće biti ograničavana bez vaše izričite privole. Sve promjene Pravila o zaštiti osobnih podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Korisnicima će unaprijed biti dostavljene obavijesti o značajnim promjenama odredbi i uvjeta zaštite osobnih podataka (odnosi se i na obavještavanje e-poštom u posebno teškim slučajevima).

 

Ova Pravila su na snazi od 25.svibnja 2018.

[1] Voditelj obrade ima pravo obrađivati osobne podatke samo u sljedećim slučajevima:

 • Ispitanik je izrazio svoju privolu na obradu svojih osobnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha,
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora kojeg je ispitanik jedna od ugovornih strana ili se na temelju zahtjeva ispitanika provode radnje potrebne za sklapanje ugovora,
 • obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade,
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,
 • obrada je nužna za svrhe od javnog značaja ili za izvršavanje javne dužnosti povjerene voditelju obrade,
 • obrada je nužna u svrhe zakonitih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim u slučajevima kada temeljna prava i slobode ispitanika imaju veću važnost od zakonitih interesa voditelja obrade, a što se posebno uvažava ako je ispitanik dijete.