Zaštita osobnih podataka

 ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Zaštita osobnih podataka nam je vrlo bitna. Zbog toga ispunjavamo sve obveze iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: OUZP) i zakona br. 18/2018 iz Zbirke zakona o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Ovime vas obavještavamo o načinu i uvjetima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima koja su s tim povezana. Vaše osobne podatke obrađujemo u niže navedenim područjima i o obradi u svakom od tih područja ponaosob možete dobiti više informacija ako kliknete na naslove tih odjeljaka. Ako kliknete na navedene naslove, dobit ćete pristup svrhama obrade osobnih podataka, pravnim osnovama, razdobljima zadržavanja, primateljima i drugim informacijama o načinu naše obrade vaših osobnih podataka.

 

Klikom na odgovarajuće područje možete dobiti i informaciju o tome tko je voditelj obrade vaših podataka u pojedinačnim slučajevima njihove obrade, pri čemu to može biti:

 

 1. trgovačko društvo Premier Sport Tour, s. r. o., sa sjedištem na adresi Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, matični broj (IČO): 46 219 455, e-pošta: info@futbaltour.sk, tel. broj: 0911 575 774 (u nastavku „Premier Sport Tour“) ili
 2. trgovačko društvo HOCKEY TOUR s. r. o., sa sjedištem na adresi Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava – četvrt Nové Mesto, matični broj (IČO): 51 244 004, e-pošta: info@hokejtour.sk, tel. broj: 0911 575 774 (u nastavku „HOCKEY TOUR“) ili
 3. oba trgovačka društva kao zajednički voditelji obrade koji su zajednički odredili svrhu obrade osobnih podataka i sklopili sporazum između njih da će svaku i bilo koju obvezu i dužnost koja se odnosi na zaštitu osobnih podataka u tom području, a u skladu s načinom koji je propisan OUZP-om, izvršavati samo i jedino trgovačko društvo HOCKEY TOUR. Stoga, tamo gdje je navedeno da osobne podatke obrađuju voditelji obrade zajednički, uvijek znači da se potrebno obratiti trgovačkom društvu HOCKEY TOUR.

 

Ako se u bilo kojem području razdoblje zadržavanja osobnih podataka izražava u godinama, tada se godine računaju od 1. siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj smo započeli obradu vaših osobnih podataka.

 

VAŠA PRAVA ODREĐENA OUZP-om

 

Kao ispitanik u smislu OUZP-a imate brojna prava na koja bismo vam ovime željeli skrenuti pažnju, pri čemu za svako područje obrade vaših osobnih podataka imate i određena posebna prava:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo od nas zatražiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas i, ako ih obrađujemo, imate pravo pristupa takvim osobnim podacima kao i pravo na osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka.

 

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Imate pravo tražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke koji se odnose na vas kao i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti trenutno brisanje vaših osobnih podataka samo ako:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete privolu na temelju koje se provodi obrada, a za obradu nema druge pravne osnove;
 • protivite se obradi, a za obradu nema legitimnih razloga;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježemo;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. OUZP-a.

U tu svrhu možete nas kontaktirati u bilo koje doba, nakon čega ćemo procijeniti postoje li u vašem slučaju iznimke u kojima nije potrebno izbrisati vaše podatke, uključujući i u slučajevima kad je ispunjen neki od gore navedenih uvjeta (npr. kad je obrada potrebna za ostvarivanje pravnog zahtjeva).

 

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ograničiti obradu vaših podataka (tj. svesti je na pohranu i onemogućiti bilo koju drugu obradu) ako:

 • ste osporili točnost svojih osobnih podataka;
 • je obrada nezakonita i protivite se brisanju svojih osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • protivite se obradi.

U tu svrhu možete nas kontaktirati u bilo koje doba, nakon čega ćemo procijeniti postoje li u vašem slučaju iznimke u kojima je vaše osobne podatke moguće obrađivati i nekim drugim načinom, osim pohrane.

 

       Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka ako je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Vaše osobne podatke smijemo obrađivati samo ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Obradi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga možete se usprotiviti bilo kada (!).

 

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Ako se obrada vaših osobnih podataka obavlja automatskim putem na temelju vaše privole ili u svrhu izvršavanja ugovora, imate pravo osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam dali, dobiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu i da ih prenesete trećoj osobi (voditelju obrade), pod uvjetom da je to tehnički moguće.

 

Pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, ako ste tako izjavili slanjem opoziva privole na kontakt podatke voditelja obrade. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Na ovaj način vas također obavještavamo da ako smatrate da su u obradi vaših osobnih podataka povrijeđena prava pojedinaca ili da je prekršen OUZP, možete podnijeti zahtjev za pokretanje postupka zaštite osobnih podataka Uredu za zaštitu osobnih podataka Hrvatske Republike (primjer zahtijeva objavljen je na web-stranici Ureda za zaštitu osobnih podataka Hrvatske Republike https://pravosudje.gov.hr/zastita-osobnih-podataka/21063).

 

Web-stranica

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE  

Voditelj obrade

SVRHA PRAVNA OSNOVA  

VRIJEME ZADRŽAVANJA

Obrazac „Kontakt obrazac“  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Obrada upita i/ili odgovor na pitanje ispitanika ili treće osobe koja je ispunila i poslala kontakt obrazac čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme obrade upita i/ili odgovora na pitanje

Obrazac „Neobvezujući obrazac za rezervaciju“ u slučaju ulaznica  

Premier Sport Tour

Predugovorni odnos s potencijalnim kupcem, savjetovanje tijekom odabira proizvoda (utakmice), provjera dostupnosti i provjera ostalih uvjeta čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme trajanja komunikacije s potencijalnim kupcem

Obrazac „Neobvezujući obrazac za rezervaciju“ u slučaju putovanja  

HOCKEY TOUR

Predugovorni odnos s potencijalnim kupcem, savjetovanje tijekom odabira proizvoda (utakmice), provjera dostupnosti i provjera ostalih uvjeta čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme trajanja komunikacije s potencijalnim kupcem

Neobavezujuća narudžba avionskih karata  

HOCKEY TOUR

Predugovorni odnos s potencijalnim kupcem, savjetovanje tijekom odabira zrakoplovne karte, provjera dostupnosti karata i provjera ostalih uvjeta čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme trajanja komunikacije s potencijalnim kupcem

Kontakt obrazac za naručivanje darovnog kupona  

HOCKEY TOUR

Kupnja darovnog kupona, priprema njegovog sadržaja i dizajna i slanje kupona kupcu čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme valjanosti darovnog kupona

Pretplata se na bilten  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Slanje informacije o novostima, posebnim ponudama, promotivnim ponudama čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je dao privolu na obradu osobnih podataka  

Za trajanja privole

FAN shop  

HOCKEY TOUR

Obrada kupčeve narudžbe, isporuka naručene robe iz FAN shopa i ispunjavanje ostalih ugovornih obveza čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Tijekom razdoblja izvršavanja obveza iz ugovora i trajanja prava na reklamaciju

Navodi zadovoljnih kupaca  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Objava izjava zadovoljnih kupaca na web-stranicama, društvenim mrežama te u reklamnim i marketinškim materijalima čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka  

Za trajanja privole

Chatbox  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Obrada upita i/ili odgovor na pitanje ispitanika ili treće osobe koja je ispunila i poslala poruku u chatu „Imate pitanje? Rado ćemo vas savjetovati. Napišite nam“ čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

Za vrijeme obrade upita i/ili odgovora na pitanje

Članci u dijelu „Z voleja“  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Objava članaka na blogu web-stranice o temama vezanim uz sportske događaje i putovanja, objava intervjua i izjave pojedinaca u slučajevima kada to nije radi izvršavanja ugovora čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka  

Za trajanja ugovora o licenci ili za trajanja privole

Fotografije i videozapisi  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Objavljivanje fotografija i videozapisa koji sadrže fizički prikaz ispitanika ili druge osobne podatke koji imaju za svrhu predstavljanje zadovoljstva kupca sudjelovanjem na sportskom događaju koje mu je voditelj obrade omogućio čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka  

Za trajanja privole

Kolačići – nužni kolačići (essential cookies)  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Kolačići koji omogućuju ostvarivanje osnovne funkcionalnosti web stranice, poput sigurnosti, upravljanja mrežom i dostupnosti. čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je potrebna za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, pri čemu je legitimni interes osigurati pravilno funkcioniranje web-stranice  

Toliko dugo koliko je to ispitanik omogućio postavkama web preglednika ili kako je opisano u točki 6.

Kolačići – neobavezni (non-essential cookies)  

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Bolje prilagođavanje oglašavanja interesima ispitanika i funkcionalnosti web stranica, izrada statističkih izvješća. Upotrebom Google Analyticsa, Facebook Pixela. čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka  

Za vrijeme trajanja privole ili, odnosno za razdoblje iz točke 6.

 

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke štitimo i ne otkrivamo ih ili ne otkrivamo trećim osobama ili subjektima, osim u slučaju onih koji nam pružaju marketinške i reklamne usluge, onih koji pružaju usluge u oblaku, onih koji pružaju informatičke usluge itd. U slučaju kada se osobni podaci objavljuju, primatelji su sve osobe koje su posjetile našu web stranicu, društvene mreže itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

 

Vaši se osobni podaci za ove svrhe ne prenose u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Zahtjev za davanje osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora (tj. za ispravnu i pravovremenu isporuku robe iz Fan Shopa), a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

 1. Kolačići

 

Kako bismo što više poboljšali naše usluge i funkcionalnost naše web stranice, koristimo kolačiće. Riječ je o malim tekstualnim datotekama koje se pohranjuju na vašem računalu ili mobilnom uređaju i sadrže informacije o korisničkoj aktivnosti na web stranici, a koje se informacije stavljaju na raspolaganje poslužitelju web stranice prilikom sljedećeg posjeta.

 

Kolačići se, među ostalim, koriste i za:

 

 • Funkcionalnost – za pravilnu funkcionalnost web stranice,
 • Statistiku – kako bismo pripremili statističke podatke prema njima zaključili koje web stranice i značajke najviše koristite, kako bismo mogli prilagoditi i pojednostaviti funkcionalnost web stranice vašim potrebama i interesima tako da bude jednostavna i razumljiva korisnicima,
 • Oglašavanje i marketing – proučavamo koje oglase najčešće pregledavate, čime sprječavamo prikazivanje oglasa koji vas ne zanimaju.

 

Kolačiće koje koristimo možemo podijeliti u dvije (2) vrste s obzirom na njihovo trajanje:

 

 • kratkoročni (tzv. session cookies) koji ostaju u vašem pregledniku samo dok ne zatvorite preglednik,
 • trajni kolačići (tzv. persistent cookies), koji ostaju pohranjeni i nakon zatvaranja preglednika, npr. kolačići koji se koriste u svrhe oglašavanja i marketinga čuvaju se 3 mjeseca, a oni koji se koriste u svrhe izrade statistike čuvaju se 2 i 3 godine.

 

Možete sami odrediti koliko dugo se kolačići čuvaju budući da ovise o postavkama samog kolačića i vašem pregledniku.

 

Kolačići se također mogu podijeliti na:

 • one koji su potrebni za funkcioniranje web stranice (essential); ova grupa uključuje kolačiće koji se koriste za pamćenje podataka u obrascima ili kolačiće koji pomažu web mjestu da se ispravno i brzo učita i
 • oni koji nisu nužni (non-essential), odnosno kolačići za analitiku koji i prikupljaju podatke za prilagodbu oglasa, prate aktivnosti posjetitelja na web stranici i tako dalje.

 

Obje vrste kolačića nalaze se na našoj web stranici, ali vaš pristanak tražimo samo za kolačiće koji nisu nužni (non-essential). U postavkama preglednika možete onemogućiti upotrebu non-essential kolačića posebno za ovu web stranicu ili za sve web stranice. Međutim, ako nužne kolačiće onemogućite, više nećete moći koristiti neke značajke.

 

 1. Google Analytics

 

Pored navedenog, koristimo Google Universal Analytics, web analizu Google Ireland Limited („Google“), trgovačkog društva koje je osnovano i djeluje prema zakonima Irske (matični broj 368047) sa sjedištem u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Analytics koristi kolačiće, datoteke s podacima koji se pohranjuju na vašem računalu kako bismo mogli analizirati upotrebu naše web stranice.

 

Podaci o vašoj upotrebi ove web stranice dobiveni kolačićima obično se šalju na Googleov poslužitelj i tamo se pohranjuju. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će prenesena na Googleov poslužitelj. Na naš zahtjev Google će te podatke upotrijebiti za procjenu vaše uporabe web stranice i za izvještavanje o aktivnostima na portalima, kao i za pružanje usluga u vezi s korištenjem web stranice.

 

Za upotrebu ovih kolačića vaša privola je nužna.

 

 1. Facebook

 

Naša web stranica integrirala je dodatke društvene mreže Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), koje možete prepoznati po logotipu Facebooka i tipaka „Like“ („Sviđa mi se“) i „Share“ („Dijeli“) koji su smješteni na web-stranici. Pregled svih dodataka za Facebook možete pronaći na sljedećoj Facebookovoj stranici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Tijekom posjete našoj web stranici ovaj dodatak stvara izravnu vezu između vašeg preglednika i Facebooka preko koje Facebook prima informacije da netko s vaše IP adrese pristupa našoj web stranici. Ako ste prijavljeni na svoj Facebook račun i pritisnete gumb „Sviđa mi se“ ili „Podijeli“, sadržaj našeg portala možete povezati sa svojim Facebook profilom. Facebook može povezati vaš posjet web-stranici s vašim korisničkim računom. Za više informacija, pročitajte politiku zaštita osobnih podataka tvrtke Facebook:

https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation

 

Za upotrebu ovih kolačića vaša privola je nužna. Ako ne želite da Facebook povezuje vaš posjet našoj web stranici s vašim Facebook korisničkim računom, odjavite se s vašeg korisničkog računa na Facebooku.

 

Marketing i oglašavanje

 

 1. Svrha, pravna osnova i rok zadržavanja osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA VRIJEME ZADRŽAVANJA
Izravni marketing

 

Obradi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga možete se usprotiviti bilo kada (!) (vidi u nastavku prava ispitanika).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome čiji kupac je u pitanju

Ponuda vlastitih sličnih roba i usluga osobama čije je osobne podatke voditelj obrade pribavio u vezi s prodajom robe ili usluga (postojeći kupci).  

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je nužna radi legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, pri čemu legitimni interes interes voditelja obrade i treće strane (npr. dobavljača proizvoda koje voditelj obrade prodaje) kako bi se povećala prodaja ponuđenih proizvoda i kako bi se razvilo njihovo poslovanje nudeći vlastite slične proizvode e-poštom osobama čiji su osobni podaci dobiveni u vezi s ranijom isporukom proizvoda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i sljedećih 10 godina

 

Neizravni marketing  

 

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

Ponuda robe i usluga osobama koje nisu postojeći kupci, odnosno u situacijama koje nisu izravni marketing  

čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka

 

 

 

 

Za trajanja privole

Nagradne igre za potrošače

 

 

 

 

 

 

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

 

Sudjelovanje u nagradnoj igri, obrada sudjelovanja u nagradnoj igri, izvlačenja ili utvrđivanje pobjednika na drugi način, procjena i provjera rezultata nagradne igre, komunikacija s uspješnim ili neuspješnim sudionicima, objavljivanje pobjednika (web stranica, društvene mreže itd.), uručenje nagrada.

 

čl. 6., st. 1., t. (a) OUZP-a: ispitanik je pristao na obradu osobnih podataka  

 

 

 

 

 

Za trajanja nagradne igre i godinu dana nakon njenog završetka

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google  

 

 

 

 

 

 

 

Zajednički voditelji obrade, molimo kontaktirajte HOCKEY TOUR.

 

Izrada i održavanje stranice ljubitelja, komentiranje objava onih osoba koje su ostavile komentar ili drugu oznaku na stranici ljubitelja, komunikacija s osobama koji su kontaktirali voditelja obrade putem društvenih mreža (npr. Messenger).

 

 

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je potrebna za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

 

Legitimni interes je interes voditelja obrade i treće strane povećati tržišnu prođu proizvoda iz ponude i razvitak svojeg poslovanja putem predstavljanja na društvenim mrežama, kao i interes za komunikaciju s ispitanicima koji su iskazali interes za aktivnosti voditelja obrade.

 

 

 

 

 

 

Sve dok ispitanik nije izbrisao svoju objavu, a inače tijekom razdoblja komunikacije s ispitanikom

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke štitimo i ne otkrivamo ih ili ne otkrivamo trećim osobama ili subjektima, osim u kod onih koji nam pružaju marketinške i reklamne usluge, onih koji pružaju IT usluge, onih koji pružaju usluge u oblaku itd. U slučaju kada se osobni podaci objavljuju, primatelji su sve osobe koje su posjetile našu web stranicu, društvene mreže itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

 

Vaši se osobni podaci za ove svrhe ne prenose u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka – Obradi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga možete se usprotiviti bilo kada (!).

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, kako bi vam se pružila određena usluga ili informacija (npr. za pravilno i pravodobno uručivanje nagrade u slučaju nagradnih igara) a oni ne budu pruženi, tada nećemo biti u stanju pravilno izvršavati obveze povezane s navedenim.

 

Razvoj poslovanja

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

Područje VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA VRIJEME ZADRŽAVANJA
Obraćanje ugovornim poslovnim partnerima  

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o čijem poslovnom partneru je riječ

 

Traženje novih i ostalih poslovnih partnera i/ili usluga i roba (npr. računovodstvene usluge, IT usluge, usluge čišćenja, pravne usluge, usluge pristupa internetu), aktivno istraživanje tržišta, obraćanje putem standardnih kontakata navedenih na web-stranici ili primljenih u osobnoj komunikaciji uz traženje suglasnosti za daljnje obraćanje.

 

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je nužna radi legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, pri čemu legitimni interes interes voditelja obrade i treće strane (npr. dobavljača proizvoda koje voditelj obrade prodaje) uspostaviti suradnju s potencijalnim ugovornim poslovnim partnerom i razvijati svoje poslovanje, kao i interes za komunikaciju s potencijalnim poslovnim partnerima putem njihovih odgovornih ili drugih kontakt osoba (zaposlenika).  

Tijekom izbora poslovnog partnera, najviše 1 godinu

Ispitivanje zadovoljstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome čiji kupac je u pitanju

Obraćanje postojećim kupcima radi ispitivanja njihovog zadovoljstva obavljanjem posla sa zaposlenikom ili vanjskim suradnikom itd., u svrhu povećanja tržišne prođe roba i usluga voditelja obrade  

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je nužna za legitimne interese voditelja obrade ili treće strane, pri čemu se legitimni interes voditelja obrade i treće strane (npr. dobavljača proizvoda koje voditelj obrade prodaje) u svrhu povećanja tržišne prođe roba i usluga koje voditelj obrade ima u ponudi, utvrditi razinu kupčevog zadovoljstva robama i uslugama voditelja obrade, odnosno utvrditi da li je od strane zaposlenika ili vanjskih suradnika došlo do neprimjerenog ponašanja ili protuzakonitih radnji.

 

 

Jednu godinu

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje svojih osobnih podataka je dobrovoljno i njihovo uskraćivanje nema negativnih posljedica.

 

Kupci

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Predugovorni odnosi  

Premier Sport Tour ako se komunikacija odnosi na kupnju ulaznice, odnosno HOCKEY TOUR ako se komunikacija odnosi na neki drugi proizvod (aranžman, aviokarta, Fan shop itd.)

 

Komunikacija s potencijalnim ili postojećim kupcem u vezi s mogućnošću i uvjetima isporuke od strane voditelja obrade, posebice pregovaranje o ugovornim uvjetima, pružanje ponude, prijedlog stvaranja rješenja, provjera prikladnosti predloženog rješenja u specifičnim uvjetima kupca, prikaz tipičnih modela, referentni posjet kupcu itd.

 

 

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

 

 

 

 

 

 

Za vrijeme trajanja komunikacije

Sklapanje ugovora  

Premier Sport Tour ako se komunikacija odnosi na kupnju ulaznice, odnosno HOCKEY TOUR ako se komunikacija odnosi na neki drugi proizvod (aranžman, aviokarta, Fan shop itd.)

 

Priprema teksta ugovora ili potvrda narudžbe kupca, osim ako se pisani ugovor ne zaključuje, evidentiranje obveze izvršenja u unutarnjem sustavu u svrhu pravilnog i pravodobnog izvršavanja ugovora s kupcem.

 

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora  

 

 

Za vrijeme trajanja ugovora

Ispunjenje ugovornih obveza  

Premier Sport Tour ako se komunikacija odnosi na kupnju ulaznice, odnosno HOCKEY TOUR ako se komunikacija odnosi na neki drugi proizvod (aranžman, aviokarta, Fan shop itd.)

 

Ispunjavanje ugovornih obveza u vezi s osiguravanjem izvršenja u smislu ugovora s kupcem, skladištenjem robe i naknadnim sastavljanjem. Obrada reklamacija  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

 

 

 

 

Za vrijeme trajanja ugovora

Prekid ugovornih odnosa  

Premier Sport Tour ako se komunikacija odnosi na kupnju ulaznice, odnosno HOCKEY TOUR ako se komunikacija odnosi na neki drugi proizvod (aranžman, aviokarta, Fan shop itd.)

 

Prekid ugovornog odnosa pravilnim i pravovremenim ispunjenjem obveza ili na drugi način (odstupanje, raskid, dogovor, itd.), poslovi u vezi s raskidom ugovornog odnosa.  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

 

 

 

Za vrijeme trajanja ugovora

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, osobama koje pružaju računovodstvene usluge, vanjskim suradnicima, osobama koje pružaju pravne usluge itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora (npr. osiguranje vašeg pravilnog i pravovremenog odlaska na ugovoreno putovanje), a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

 

Vanjski suradnici

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Ugovorni odnosi  

 

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome s kime je ugovor

 

 

Predugovorni odnosi s vanjskim suradnicima (samozaposlenim osobama), komunikacija u vezi s uvjetima ugovora, sklapanje ugovora s vanjskim suradnicima, izvršavanje ugovora, koordinacija vanjskih suradnika za pravilno i pravodobno izvršavanje ugovora s kupcima, evidencija o pruženim uslugama, prestanak ugovornog odnosa temeljem urednog ispunjenja ugovora ili na drugi način (odstupanje, raskid, dogovor, itd.), radnje povezane s raskidom ugovornog odnosa.

 

 

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

 

 

 

 

Za vrijeme trajanja ugovora

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, osobama koje pružaju računovodstvene usluge, vanjskim suradnicima, osobama koje pružaju pravne usluge itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora, a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

Dobavljači uobičajenih usluga i/ili roba

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Ugovorni odnosi  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome s kime je ugovor

 

 

Predugovorni odnosi s dobavljačima (računovodstvene usluge, IT usluge, usluge čišćenja, pravne usluge, usluge pristupa internetu i drugi vidovi nabave (aviokarte, putne karte, smještaj, kupovina uredske opreme i usluga, razvoj ureda), komunikacija u vezi s ugovornim uvjetima, izvršavanje ugovornih obveza, raskid ugovora s dobavljačima.  Osiguravanje komunikacije s dobavljačima, odnosno provedba ugovora, i to putem odgovornih i drugih kontakt osoba.

 

 

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

 

 

Za vrijeme trajanja ugovora

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, osobama koje pružaju računovodstvene usluge, vanjskim suradnicima, osobama koje pružaju pravne usluge itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora, a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

ODGOVORNE OSOBE I DRUGE KONTAKT OSOBE U UGOVORNIM ODNOSIMA

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

 

Odgovorne osobe i druge kontakt osobe u ugovornim odnosima

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome tko je u ugovornom odnosu u kojem drugu stranu zastupa odgovorna ili druga kontakt osoba

 

 

Osiguravanje komunikacije s kupcima, odnosno provedba ugovora, i to putem odgovornih i drugih kontakt osoba.

 

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP: obrada je nužna u svrhu legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, pri čemu je legitimni interes interes voditelja obrade i kupca za zaključivanjem i izvršavanjem ugovora u kojem se obrađuju osobni podaci osoba koje nisu ugovorne strane (npr. tijela javne vlasti, ovlašteni zaposlenik), ali su osobe ovlaštene nastupati u ime kupca ili su kontakt osobe preko kojih voditelj obrade i kupac komuniciraju, odnosno osiguravaju izvršavanje ugovora.

 

Za vrijeme trajanja ugovora

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, osobama koje pružaju računovodstvene usluge, vanjskim suradnicima, osobama koje pružaju pravne usluge itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora, a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

Računovodstvo

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Vođenje računovodstvene dokumentacije  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Vođenje računovodstvenih evidencija i dokumentacije prema mjerodavnim zakonskim propisima  

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

10 godina

Porezne obveze  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Pravilno i pravodobno izvršavanje poreznih obveza  

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

Evidencija vjerovnika (ulazne fakture)  

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Evidencija vjerovnika, potraživanja, knjiga ulaznih računa vjerovnika i ostala povezana knjigovodstvena dokumentacija  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

i

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

10 godina

Evidencija dužnika (izlazne fakture)  

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Evidencija dužnika, obaveza, izrada i dostava izlaznih računa i ostale povezane knjigovodstvene dokumentacije  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

i

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

10 godina

Upravljanje obvezama i potraživanjima  

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Praćenje izvršenja plaćanja i dospijeća obveza i potraživanja, kontrola troškova i izdataka  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

i

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

10 godina

Naplata potraživanja  

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Naplata potraživanja od dužnika, priprema i slanje opomena i komunikacija s dužnicima  

čl. 6., st. 1., t. (b) OUZP-a: obrada je nužna za izvršavanje ugovora

i

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

Dok naplate potraživanja, odnosno do otpisa kao nenaplativog, odnosno 10 godina

Blagajna  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome u čijoj računovodstvenoj evidenciji se vodite kao dužnik ili vjerovnik

 

Vođenje blagajne i stanja u blagajni  

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

 

 

10 godina

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju računovodstvene usluge, usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Davanje vaših osobnih podataka je zakonski obavezno, no ako su vaši osobni podaci potrebni, primjerice, za pravilno izvršavanje ugovora (npr. osiguranje vašeg pravilnog i pravovremenog odlaska na plaćeni događaj), a oni nisu pruženi, nećemo biti u stanju pravilno ispuniti svoje obveze iz ugovora.

 

Pravni odnosi

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Pravni odnosi  

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome s kojim subjektom ste u pravnom odnosu i prema kome imate pravne zahtjeve ili od kojega se branite

 

 

Praćenje poštivanja pravnih propisa, pružanje pravnih savjeta, podnošenje pravnih zahtjeva, vođenje obrane u slučajevima zahtjeva trećih strana.

 

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

i

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je nužna u svrhu legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, pri čemu je legitimni interes voditelja obrade nadgledanje i poštivanje pravnih propisa voditelja obrade, pružanje pravnih savjeta, ostvarivanje prava i izvršavanje zakonskih obaveza.

 

 

 

Za vrijeme trajanja pravnog ili drugog postupka, spora ili pravnog zahtjeva.

 

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju pravne usluge, računovodstvene usluge, usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Pružanje vaših osobnih podataka može biti zakonski obavezno, a u suprotnom je dobrovoljno.

 

Trgovačkopravni poslovi

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Trgovačkopravni poslovi  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, zavisno o čijim se poslovima iz područja trgovačkog prava i zakona o trgovačkim društvima radi

 

 

Vođenje osnovne dokumentacije kupca (osnivački akti, zapisnici sa sjednica uprave i nadzornog odbora, odluke, potpisni kartoni itd.), ispunjavanje obveza u odnosu na trgovački registar i druga tijela i organe.

 

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade  

 

Za vrijeme postojanja voditelja obrade

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju pravne usluge, računovodstvene usluge, usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Pružanje vaših osobnih podataka zakonski je obavezno. Ne budete li ih pružili, nećemo biti u stanju uredno izvršavati svoje obaveze.

 

IT sigurnost/upravljanje

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

IT sigurnost/

upravljanje

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o vlasniku, odnosno korisniku IT tehnologije

 

Osiguravanje zaštite podataka i sigurnosti kod voditelja obrade i druga pitanja vezana uz upravljanje informatičkim resursima, npr. otvaranje korisničkog računa zaposlenika ili vanjskog suradnika.  

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade

i

čl. 6., st. 1., t. (f) OUZP-a: obrada je potrebna za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

legitimni interes sastoji se u interesu voditelja obrade za osiguravanjem zaštite podataka i sigurnosti IT sustava, kao i pravilnim upravljanjem IT tehnologijama u vlastitom i drugim okruženjima.

 

Razdoblje zadržavanja kontinuirano se ocjenjuje i prilagođava potrebama obrade osobnih podataka (npr. u slučaju računa zaposlenika, to je vrijeme tijekom kojeg taj račun postoji, što ovisi o duljini radnog odnosa zaposlenika)

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. Štitimo i ne otkrivamo ili ne otkrivamo osobne podatke trećim osobama ili entitetima, osim kao odgovorna osoba, pružatelji pravnih usluga, pružatelji usluga oblaka, pružatelji IT usluga, vanjsko osoblje itd.U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Pravo na prenosivost osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Pružanje vaših osobnih podataka zakonski je obavezno. Ne budete li ih pružili, nećemo biti u stanju uredno izvršavati svoje obaveze.

 

Ekspedit, evidencija poslane i primljene pošte

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA TRAJANJE

ČUVANJA

Evidencija dolazne i odlazne pošte, vođenje registra i arhive.  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o čijem ekspeditu je riječ (odnosno, tko je pošiljatelj ili primatelj dolazne pošte)

 

Evidencija dolazne i odlazne pošte, vođenje registra i arhiva prema Zakonu br. 395/2002 Zbirke zakona, o arhivima i registrima i o izmjenama i dopunama pojedinih zakona.

 

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade  

Evidencija dolazne i odlazne pošte tijekom dvije godine; vođenje registra i arhive za vrijeme trajanja voditelja obrade

 

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji pružaju usluge vođenja registra i arhive, računovodstvene usluge, usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Pružanje vaših osobnih podataka zakonski je obavezno. Ne budete li ih pružili, nećemo biti u stanju uredno izvršavati svoje obaveze.

 

OUZP – odgovaranje na upite, zahtjeve i sigurnosne incidente

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

 

PODRUČJE VODITELJ OBRADE SVRHA PRAVNA OSNOVA VRIJEME ZADRŽAVANJA
Zaštita osobnih podataka  

Premier Sport Tour ili HOCKEY TOUR, ovisno o tome tko je voditelj obrade, odnosno ili zajednički voditelji obrade

 

Rješavanje upita, zahtjeva, sigurnosnih incidenata i ispunjavanje obveza iz OUZP-a i Zakona o zaštiti podataka.

 

čl. 6 st. 1., t. (c) OUZP-a: obrada je nužna za ispunjenje zakonske obveze voditelja obrade Tijekom razdoblja od 5 godina ili duže ako se protiv voditelja obrade vodi postupak o zaštiti osobnih podataka, pri čemu je tada do okončanja postupka

 

 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja

 

Osobne podatke čuvamo zaštićenima i pri tome ih ne odajemo niti ih stavljamo na raspolaganje trećim osobama ili subjektima, osim onima koji su odgovorne osobe, osobe koje pružaju pravne usluge, računovodstvene usluge, usluge računalstva u oblaku, osobama koje pružaju IT usluge, vanjskim suradnicima itd. U slučaju da takva obveza proizilazi iz zakona ili odluke tijela javne vlasti, vaši se osobni podaci također pružaju tijelu javne vlasti ili drugom javnom tijelu.

 

 1. Prava ispitanika

 

Kao ispitaniku, OUZP vam pruža brojna prava na koja bismo vam željeli skrenuti pažnju na ovaj način, a to su:

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

 1. Obaveza davanja osobnih podataka

 

Pružanje vaših osobnih podataka zakonski je obavezno. Ne budete li ih pružili, nećemo biti u stanju uredno izvršavati svoje obaveze.